שינוי יעוד מחקלאי למגורים וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, כפר כנא. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)