תיקון תוואי כביש 4 בהתחברות עם כביש מס' 3, שינוי למתאר, מעיליא הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)