תיקון תוואי כביש 4 בהתחברות עם כביש מס' 3, שינוי למתאר, מעיליא תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)