ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2010011 מתאריך 11-08-2010