שינוי יעוד מחקלאי למגורים משולב, שינוי למתאר, מג'ד אל כרום. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)