שינוי יעוד מחקלאי למגורים משולב, שינוי למתאר, מג'ד אל כרום. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)