כביש גישה לביר אל מכסור הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)