דרך גישה לשבט מוקמן -בביר אל מכסור הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)