דרך גישה לשבט מוקמן -בביר אל מכסור תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)