שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח ספורט סכנין הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)