שינוי יעוד משטח בית קברות לשטח למרכז אזרחי ושינוי תוואי דרך סכנין הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)