שינוי יעוד משטח בית קברות לשטח למרכז אזרחי ושינוי תוואי דרך סכנין תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)