ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' מס' 89 מתאריך 09-01-2012