שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א והתווית דרך הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)