שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א והתווית דרך תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)