שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א והתווית דרך נספח כללי/אחר (נספחים)