שינוי יעוד משטח מגורים למבני ציבור בית כנסת הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)