מושב היוגב - הוראות בניה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)