מנוף שלב ה' - תיקון תקנון, שינוי לג/ 8618 הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)