מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע מס' 131 מתאריך 12-06-2008