קידוח בסתן יקינטון תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)