שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים ב' לגיטימיה למבנה קיים ירכא תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)