הרחבת שטח למגורים והקטנת שטח ציבורי הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)