הרחבת שטח למגורים והקטנת שטח ציבורי תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)