שינו קו בנין קדמי ואחורי וחלוקה למגרשים בהסכמת הבעלים, יפיע תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)