איחוד וחלוקה, עין השופט הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)