איחוד וחלוקה, עין השופט תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)