הרחבת אזור תעשיה והסדרת מערכת דרכים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)