שינוי בהוראות בניה ואיחוד וחלוקה מחדש נספח/ הוראות תנועה (נספחים)