איחוד וחלקה בהסכמה ושינוי קו בנין, סחנין הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)