איחוד וחלקה בהסכמה ושינוי קו בנין, סחנין תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)