שינוי יעוד משטח תעשיה ומגורים לשטח לתעשיה בצפון מזרח סכנין תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)