מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף מס' 24 מתאריך 27-12-2006