איחוד וחלוקה, הגדל שצ"פ, ושינוי קו בנין, משהד הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)