איחוד וחלוקה, הגדל שצ"פ, ושינוי קו בנין, משהד תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)