איחוד וחלוקה מחדש ושינוי הוראות בניה, ריינה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)