שינוי קו בנין, כפר כנא תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)