ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל מס' 2008005 מתאריך 20-02-2008