שמורת טבע נחל קדש יפתח הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)