שמורת טבע נחל קדש יפתח תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)