שמורת טבע בחלקי גושים 15421 15424 - הר קוץ. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)