שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, מג'ד אל כרום נספח/ הוראות תנועה (נספחים)