שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, מג'ד אל כרום נספח/ הוראות בינוי (נספחים)