כפר בלום - הרחבה קהילתית תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)