שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, מג'ד אל כרום תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)