שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך גישה, שינוי למתאר, נחף תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)