ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2007003 מתאריך 26-04-2007