יחידות אירוח בישובים כפריים של מוא"ז מעלה יוסף, שינוי למתאר תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)