הגדלת נחלות- בישוב כחל תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)