ביטול קטע דרך והצעת דרך חלופית, חלוקה למגרשים, שפרעם תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)